Domov Iváň, poskytovatel sociálních služeb (dále jen „Domov“), se nachází ve Středočeském kraji,  v malebném údolí  řeky Sázavy, nedaleko Městyse Rataje nad Sázavou. Domov je v blízkosti vlakové zastávky Rataje nad Sázavou – Iváň, na trase Světlá nad Sázavou – Čerčany. Zařízení se skládá ze dvou vzájemně propojených budov. V jedné z budov byl v roce 2011 vybudován osobní výtah a celý domov je bezbarierově upraven. Domov je obklopen velikou zahradou. Zařízení má vlastní kuchyň, prádelnu, 2 osobní auta. Kapacita zařízení je 60 klientů ženského i mužského pohlaví.

Zřizovatel

Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

sck

Služby PSB

Podpora samostatného bydlení

     Od 1. 1. 2013 Domov Iváň poskytuje novou sociální službu – podpora samostatného bydlení. Cílovou skupinou pro tuto sociální službu jsou osoby se zdravotním postižením –  s mentálním či kombinovaným postižením nebo s chronickým duševním onemocněním.

     Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje občasnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v pronajatém či vlastním bytě klienta.

     Cílem služby je umožnění samostatného bydlení s důrazem na posilování samostatnosti, zodpovědnosti, soběstačnosti. Poskytovaná služba rozvíjí sociální schopnosti a praktické dovednosti klienta. Rozsah a forma poskytované služby je sjednávána individuálně podle potřeb a požadavků klienta. Průběh služby vychází z individuálního plánu, který je zpracován a vyhodnocován společně klientem a pracovníkem. Dohoda o poskytování služby stanoví konkrétní míru podpory, frekvenci návštěv pracovníka, úhradu za služby a dále důvody, podmínky a lhůty pro ukončení poskytování služby. Cena služby je 120,- Kč za hodinu.

     Služba je poskytována pracovníkem v sociálních službách, který je zaměstnancem Domova Iváň. Službu poskytujeme klientům, kteří byli uživateli naší pobytové služby (domov pro osoby se zdravotním postižením) a míra potřebné podpory se natolik snížila, že klienti jsou schopni samostatného bydlení jen s malou mírou podpory.

     Službu v roce 2013 poskytujeme 4 klientům, v letech dalších plánujeme kapacitu navýšit na 8 – 10 klientů. V současné době sociální službu – podpora samostatného bydlení – využívají klienti v Kutné Hoře a Zruči nad Sázavou.

Služba zahrnuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí